Motivationslyftet@school

FÖR DIG INOM SKOLVÄRLDEN


Är du intresserad av att hitta strategier för att öka din motivation och förbättra din prestation både i vardagen och på arbetsplatsen?

Lär dig effektiva och hållbara strategier för att träna din hjärna att optimera dina egna resurser på ett smart sätt. Metoden heter neuroledarskap och lär oss hantera tankens kraft, bättre fokus och mental styrka för att rusta oss inför framtiden. Genom bra förståelse om hjärnans grundegenskaper och konkreta verktyg och träningsövningar kan du förstärka och förbättra din arbetsglädje, din motivation och din grundtrygghet.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom skolan och kan genomföras enskilt eller tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Du får verktyg för din egna personliga utveckling. Om du exempelvis upplever känslor av otillräcklighet, stress eller bristande motivation och önskar förbättra din situation genom personlig utveckling baserad på forskning. Utöver ovanstående får du tips på hur du kan stödja elever i deras arbete med att stärka sitt självledarskap, med syftet att förbättra prestation och välbefinnande – nu och i framtiden.

Kursinnehåll

Du får verktyg och tips på hur du ska göra för att få hjärnan att prestera sitt bästa. Du kommer förstå varför misstag och negativ återkoppling påverkar oss så mycket starkare än vad framgång och beröm gör. Du kommer lära dig hur du kan öka både dina och elevernas drivkrafter genom rätt värderingar och mindset och se exempel på hur onödig oro blir ett hot som ökar vår psykiska ohälsa.

Kursen bygger på aktuell forskning inom pedagogik och hjärn- och beteendevetenskap. Kursen innehåller teoretiska kunskapsmoment och konkreta enkla reflektionsövningar, användbara både för dig själv och i arbetet med eleverna.

I kursen får du lära dig:

 • hur du oftare kan känna dig mer tillfreds.
 • att förbättra dina drivkrafter och höja din prestationsnivå.
 • vilken typ av återhämtning du behöver.
 • om vikten av kunskap kring haloeffekten, GROWTH mindset och hjärnans genetiska kortsiktighet.
 • strategier för att kunna nå ett djupare fokus.
 • hur du kan navigera genom stressiga perioder med hjälp av självkänsla, empati och medvetenhet.

För frågor gällande offert, fakturering eller övrig information om kursen kontakta:

anne@motivationslyftet.se

Kursledare: Jana Söderberg


Kombinationen av min akademiska bakgrund inom internationell ekonomi, marknadsföring, coaching och psykologi och min långa erfarenhet av att jobba med elitidrottare har gett mig stor insikt i människors drivkrafter och motivation. Jag har kunskap i kraften och potentialen som finns i vår mentala styrka och brinner för hur modern hjärnforskning kan förbättra vår prestation samtidigt som vi mår bättre. Sunt förnuft kopplat till vetenskap.

Kursledare

Jana Söderberg


Kombinationen av min akademiska bakgrund inom internationell ekonomi, marknadsföring, coaching och psykologi och min långa erfarenhet av att jobba med elitidrottare har gett mig stor insikt i människors drivkrafter och motivation. Jag har kunskap i kraften och potentialen som finns i vår mentala styrka och brinner för hur modern hjärnforskning kan förbättra vår prestation samtidigt som vi mår bättre. Sunt förnuft kopplat till vetenskap.

Läs mer

Kursinnehåll

Del 1

VÄLKOMMEN

 • Så här går du kursen
 • Arbetet med eleverna

Del 2

1. Behåll din optimism

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 3

2. Hitta ditt driv

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 4

3. Planera för återhämtning

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 5

4. Välj din inställning

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 6

5. Stärk ditt självförtroende

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 7

6. Fokus och välmående

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 8

7. Återkoppla motiverande

 • Reflektionsövningar
 • Arbetet med eleverna

Del 9

8. Hantera stress

 • Reflektionsuppgifter
 • Arbetet med eleverna

Del 10

9. Avslut och återkoppling

Inga kapitel hittades

Visa alla kapitel