Våra kurser

FÖR DIG INOM SKOLVÄRLDEN


Lär dig prestera hållbart och få tips på hur du kan stödja elevernas självledarskap.

700 kr

SJÄLVLEDARSKAP PÅ HJÄRNANS VILLKOR


Lär dig om hjärnans grundmekanismer och din personliga hållbarhet.

1400 kr