VARFÖR MOTIVATIONSLYFTET

Motivationslyftet by Star for Life har sedan starten implementerats i drygt 60 grund- och gymnasieskolor. Motivationslyftets metod är utvecklad för att stärka elevernas självkänsla och självkännedom, och därmed deras förmåga till självledarskap. Målsättningen är att stärka den psykiska hälsan och förebygga socialt utanförskap, men även bidra till starkare studieresultat.

Alla intäkter från kursen går oavkortat till utveckling och uppdatering av Motivationslyftets program och arbetsmaterial. Ett win-win alltså – genom din utveckling bidrar du samtidigt till att minska risken för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige!

FÖR DIG INOM SKOLVÄRLDEN


Lär dig prestera hållbart och få tips på hur du kan stödja elevernas självledarskap.

700 kr

SJÄLVLEDARSKAP PÅ HJÄRNANS VILLKOR


Lär dig om hjärnans grundmekanismer och din personliga hållbarhet.

1400 kr